Pčelinja matica, kao kraljica pčelinjeg društva

Matica je spolno razvijena ženka. U nekim zemljama Zapadne Evrope i u Americi je nazivaju kraljica pčela, što je širok i neprecizan pojam. Stari Sloveni su je nazivali majkom, što se još uvijek u nekim krajevima i kod nas može čuti. Međutim, neki je nazivaju rodonačelnicom. Za nas je ipak najadekvatniji naziv matica, jer njena … pročitaj više

Trutovi, kao dio pčelinjeg društva

Od svih članova pčelinje zajednice najmanje simpatija od strane pčelara u dosadašnjem periodu pokazano je prema trutu. Naročito u vrijeme kada se o njegovoj ulozi u pčelinjem društvu nije mnogo znalo, odnosno kada se smatralo daje njegova funkcija svedena samo na oplodnju matice da bi se produžila vrsta. Zbog toga su pčelari vršili ograničavanja broja … pročitaj više

Formiranje nukleusa (oplodnjaka)

Postupak sa odgajivačkim društvom Odgajivačka društva prihranjuju se sa 0,5 kg polenske pogače (slika 1) i 0,5 l tečne hrane (1:1) u periodu do zatvaranja matičnjaka. Prihranu treba započeti nekoliko dana prije dodavanja odgajivačkog rama. Najbolja ishrana je prirodna ako ima unosa nektara, ali je u slučaju potrebe neophodno vještački prihraniti pčelinja društva. U slučaju … pročitaj više

Presađivanje larvica i spajanje odgajivačkog društva

Prvo presađivanje se u ekološkim uslovima naše zemlje izvodi obično oko 1. maja. Tada u pčelinjem društvu ima oko 7 do 8 ramova sa leglom. Presađivanje larvica vrši se u voštane matične čaurice koje se prave višestrukim potapanjem kruškovog šablona u rastopljeni djevičanski vosak ili izlivanjem uz pomoć mesinganog kalupa. Umjesto voštanih čaurica presađivanje se … pročitaj više

Rastavljanje odgajivačkih društava

Rastavljanje odgajivačkog društva najbolje je uraditi u jutarnjim časovima, na dan presađivanja. Društvo se najprije podijeli na dva dijela i matica koju se prethodno pronađe, ostaje sa otvorenim leglom. U drugom nastavku »bezmatku« vrši se raspored ramova i to: do bočnih strana nastavka stavljaju se ramovi sa medom, jedna satna osnova, zatim ramovi sa polenom, … pročitaj više

Dulitlov metod odgajivanja matica pčela

Postoji veći broj metoda koji u osnovi ima presađivanje larvi, ali je najbolji i u najvećoj primeni Dulitlov metod ( “Doolittle system”). Ovaj način odgajivanja deli se na dva podsistema. U sistemu sa korišćenjem „starter“ i “bilder” društva, proces započinje društvo “starter” (otpočinje gajenje presađenih larvica u prvih 24 do 36 sati), a završava društvo … pročitaj više

Alejev metod odgajivanja matica pčela

Kod Alejevog metoda odabiraju se dva jaka i zdrava društva. Ram sa mladim saćem se dodaje pored rama sa leglom u odabranom pčelinjem društvu koje će dati početni biološki materijal za odgajivanje kćerki matica. Nakon šest dana ram se vadi iz košnice, pčele se pažljivo zbrišu četkom i okvir se odnosi u prostoriju. U prostoriji … pročitaj više

Milerov metod odgajivanja matica pčela

Odgajivanje matica bez presađivanja radilačkih larvi Metode odgajivanja matica bez presađivanja nisu toliko zahtevne kao što je to slučaj kod pojedinih metoda sa presađivanjem larvica. Ove metode ne zahtevaju složena organizaciona rešenja u toku proizvodnje na pčelinjaku. Uglavnom se svode na odabir pčelinjeg (matičnog) društva koje daje larve od kojih će se proizvesti nove matice … pročitaj više

Odgajivanje pčelinjih matica

Na pčelinjacima se zamjena matica prirodno može dešavati iz rojidbenog nagona, prisilno ili usljed tihe smjene. Rojidbeni nagon je prirodni nagon pčela za umnožavanjem (reprodukcijom). Rojevne matice se razvijaju pod povoljnim uslovima, ali je negativna strana ovog načina što se u jednom trenutku gaji veliki broj larvi u matičnjacima i kvalitet matica je neujednačen. Rojevni … pročitaj više

Teške matice

Priča o maticama ima smisla i opravdanosti u svakom trenutku zbog uloge koju matica ima u pčelinjem društvu. Zbog toga je ova tema vrlo značajna, stalno aktuelna, posebno kada je obogaćena novim iskustvima i saznanjima. Poznato je da maticu nazivamo majkom, kraljicom, dušom košnice… Sigurno da je ona to zaslužila, tj. da nije privilegovana jer … pročitaj više