Virusne bolesti pčela

Virusne bolesti Virusne bolesti obuhvataju vrlo veliko i najmanje poznato područje iz patologije pčela. Ubrzani razvoj i primjena molekularnih dijagnostičkih metoda u poslednjih desetak godina dovela su do novih saznanja o ovim bolestima i omogućila njihovu pravovremenu dijagnozu. Dosad je izdvojeno dvadesetak pčelinjih virusa, a njihovo utvrđivanje ima sve veće značenje zbog sve učestalije pojave … pročitaj više

Praćenje i otkrivanje bolesti kod pčela

Bolesti pčela u mnogo čemu se razlikuju od bolesti ljudi i domaćih životinja. To je prvenstveno iz razloga što pčele žive u biološki veoma složenoj zajednici. Pčela kao jedinka ne može živjeti sama, već je za njen opstanak neophodna kompletna zejednica (jedana matica, nekoliko desetina hiljada radilica i nekoliko stotina trutova). Samo potpuno zdrava pčelinja … pročitaj više

Majska bolest kod pčela

Majska bolest je bolest metabolizma mladih pčela koju karakteriše opstipacija crijeva. Uzročnik oboljenja se uz nespecifične faktore povezuje sa bakterijijom Spiroplasma apis koja se sreće u hemolimfi pčela, a koja uglavnom potiču sa površine cvjetova. Rasprostranjenost je skoro u cijelom svijetu. Majska bolest se javlja pretežno u maju, po čemu je i dobila naziv, a … pročitaj više

Trovanje pčela

Porast broja stanovnika i ubrzan industrijski razvoj u svijetu ugrožavaju prirodne resurse. Primjena savremenih agrotehničkih mjera u oblastima sa intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom i permanentno korišćenje sintetičko hemijskih preparata u zaštiti poljoprivrednih kultura dovelo je do rapidnog smanjenja populacija spontanih oprašivača i gajenih insekata poput medonosne pčele. Gotovo svake godine u toku najjačeg rada pčelinjih zajednica … pročitaj više

Bolesti i mane matice

Matica sa svojim biološkim osobinama igra najvažniju ulogu u pčelinjoj zajednici. Prethodno navedena oboljenja bakterijske, parazitske i virusne etiologije od kojih obolijevaju radilice i trutovi, veoma često su prisutna i kod matice. Kod matice se uz ove bolesti javljaju i druga specifična oboljenja i anomalije koja se javljaju isključivo kod matica. Najznačajnije bolesti matica su: … pročitaj više

Masovno nestajanje pčela-CCD

Masovno nestajanje pčela ili “Colony Colapse Disorder” (CCD) je jedna od najneobičnijih misterija koja se već više od jedne decenije događaju u svijetu. Šta je pravi uzrok CCD-a, ni do danas se tačno ne zna. Postoje samo nagađanja te manje ili više utemeljene naučne teorije koje za iznenadni nestanak pčela „okrivljuju” brojne faktore, od pesticida, … pročitaj više

Dizenterija

Uzrok nastanka dizenterije su isključivo djelovanje nespecifičnih egzogenih i endogenih faktora. U pitanju je nakupljanje velike količine tečnog sadržaja u crijevu i nemogućnost pčela da izbace taj sadržaj izvan košnice, tako da su saće i ulaz u košnicu prekriveni izmetom. Ovo stanje se javlja u toku zime i može biti praćeno znatnim uginućem tzv. zimskih … pročitaj više

Senotenijaza-kod pčela radilica

Senotenijaza je mijaza koja se javlja kod pčela radilica u toku ljeta. Rijetko se javlja kod trutova, što se objašnjava njihovom slabom aktivnošću i kod matice jer ona napušta košnicu samo u momentu parenja i u vrijeme rojenja. Uzročnik: senotenijazu uzrokuje larve muve Senotaenia tricuspis Meigkoje su raširene u cijelom svijetu. Ova muva nije specifično … pročitaj više

Brauloza-pčelinja vaš

Pčelinja vaš pripada grupi Diptera i ne predstavlja “pravog” parazita pčela, već koristi hranu pčela ne uzrokujući oboljevanje društva. Uzročnik je pčelinja vaš Braula coeca. Ona ima zaobljeno tijelo smeđe-crvene boje. Toraks i abdomen nisu jasno odvojeni, ali je tijelo dobro segmentisano i pokriveno sitnim dlačicama koje podsećaju na svilu. Glava je trouglastog oblika i … pročitaj više

Gregarine

Uzročnik su četiri vrste protozoa iz roda gregarina povezane sa medonosnom pčelom: Monoica apis, Apigregarina stammeri, Acuta rousseaui i Leidyana apis. Nezreli oblici ili cefalonti su veličine 16×44 μm. Cefalonti su ovalnog oblika i njihovo telo se sastoji od dva segmenta s tim što je posteriorni segment veći. Zreli oblici se nazivaju sporonti (85μm) i … pročitaj više