Gregarine

Uzročnik su četiri vrste protozoa iz roda gregarina povezane sa medonosnom pčelom: Monoica apis, Apigregarina stammeri, Acuta rousseaui i Leidyana apis. Nezreli oblici ili cefalonti su veličine 16×44 μm.

Cefalonti su ovalnog oblika i njihovo telo se sastoji od dva segmenta s tim što je posteriorni segment veći. Zreli oblici se nazivaju sporonti (85μm) i poseduju potpuno redukovan anteriorni segment.

Monoica apis

Gregarine se nalaze u srednjem crijevu odrasle pčele vezane za same epitelne ćelije. Protozoe se mogu vidjeti mikroskopom u nativnom preparatu napravljenom na taj način što se odvoji srednje crijevo od ventrikulusa i zadnjeg crijeva.

Zatim se stavi na mikroskopsku pločicu zajedno sa kapi vode ili fiziološkog rastvora, poklopi se pokrovnom pločicom i posmatra se pod mikroskopom.