Faktori koji utiču na broj pčelinjih društva po hektaru

Tokom evolucije razvio se mutualistički odnos između medonosne pčele i biljaka. On se ogleda u pozitivnoj obligatornoj vezi i koristi po obje vrste organizama. Da bi privukle oprašivače biljke su razvile primarna i sekundarna atraktantna svojstva. Sa druge strane pčele su dobile siguran izvor hrane. U primarne atraktante biljaka spadaju nektar i polen. U grupu … pročitaj više

Uticaj prisustva samoniklih biljaka na pčelinje društvo

Sve biljke koje se nalaze u blizini ili su prisutne na samoj površini sa gajenim biljkama (npr. maslačak i dr.), biće u kompeticiji za posjetu medonosnih pčela. Ako je identifikovano veće prisustvo nepoželjnih biljaka čija se faza cvjetanja preklapa sa cvjetanjem biljaka u gajenom zasadu, za potrebe oprašivanja se mora angažovati veći broj pčelinjih društava. … pročitaj više

Uticaj udaljenosti vode na pčelinje društvo po hektaru površine

Voda je veoma važna za pčele i služi im kao univerzalni rastvarač hrane. Kada je u košnici prisutna velika količina larvi potrebna je i velika količina hrane koja može sadržati i do 66% vode. Voda je neophodna za održavanje odgovarajućih mikroklimatskih uslova u košnici, posebno za vrijeme ljeta. Pčele vodu sakupljaju iz najbližeg izvora i … pročitaj više

Uticaj jačina pčelinjeg društva po hektaru površine

Jačina pčelinjeg društva uslovljena je periodom godine. Na početku pčelarske sezone, u rano proljeće, pčelinja društva se ubrzano razvijaju ako su pašni i klimatski uslovi povoljni. Zato se za oprašivanje voća koje ranije cvjeta očekuje da pčelinja društva imaju četiri rama sa otvorenim leglom, dok je za kasniji period (npr. cvjetanje jabuke) preporuka koristiti pčelinja … pročitaj više

Uticaj klimatskih uslova na broj pčelinjih društava po hektaru

Medonosna pčela je aktivna po lijepom i sunčanom vremenu. Ona izlijeće iz košnice kada je spoljna temperatura vazduha iznad 12,7°C. Hladno vrijeme smanjuje aktivnost pčela u polju. Različite vrste pčela ispoljavaju različit nivo radiličkog ponašanja u zavisnosti od klimatskih uslova. Minimalni uslovi za pokretanje aktivnosti pčela Apis dorsata i posetu cvetovima azijske trešnje-liči (Litchi chinensis) … pročitaj više

Optimalna udaljenost pčelinjih društava od gajenog zasada

Mehanizam kojim pčele određuju udaljenost medonosne paše nije do kraja razjašnjen. Postoje različita objašnjenja, a hipoteze o “potrošnji energije” i “optička hipoteza” se najčešće koriste da objasne odluku pčela za sakupljanjem hrane sa različite udaljenosti. Hipoteza o “potrošnji energije” se zasniva na izboru pčela radilica da sakupljaju hranu na razdaljini za koju se opredjeljuju na … pročitaj više

Kako količina ramova sa otvorenim leglom utiče na pčelinje društvo?

Utvrđeno je da postoji pozitivna korelacija između količine otvorenog legla u košnici i broja polenarica. Otvoreno leglo čini stadijum jajeta i larve. U potrazi za polenom radilice polenaruše bolje obavljaju oprašivanje cvjetova biljaka nego što to rade radilice koje sakupljaju nektar. Za uspješno oprašivanje i plaćanje ove usluge, vlasnici gajenih biljaka u Danskoj zahtijevaju da … pročitaj više

Kako dužina cvjetanja sorte ili vrste utiče na pčelinje društvo?

Dužina cvjetanja vrste ili sorte povezana je sa efikasnošću oprašivanja ali i sa vremenom unošenja pčelinjih društava u zasad. Kod većine biljaka pčele se unose u zasad kada je oko 10 do 20% cvjetova otvoreno. Kod kruške se preporučuje da se pčele unose odloženo dok ne procvjeta 25 do 50% cvjetova. U slučaju oprašivanja jabuke, … pročitaj više

Kako atraktivnost cvijeta utiče na pčelinje društvo?

Najvažniji signali koje pčele u namjeri da pribave hranu iz prirode prepoznaju i pamte su olfaktorni signali. Hemijski signali poput mirisa mogu indirektno djelovati tako što mlade medonosne pčele pamte miris hrane kojom su hranjene u košnici. Kada prvi put izlete iz košnice kao radilice, pčele traže hranu sa istim mirisom. Pčele su sposobne da … pročitaj više

Zatvoreni pčelinjak

Tri vrste zatvorenih pčelinjaka Zatvorenih pčelinjaka ima uglavnom tri vrste: stalni pčelinjak, jednostavni-privremeni i montažni. Stalni pčelinjak gradi se, isto kao i otvoreni stalni pčelinjak, na mjestu gdje su pčele stalno ili gdje zimuju, obično uz pčelarevu kuću. Materijal za gradnju najčešće je drvo, ali ima pčelinjaka i zidanih, od cigle ili kamena. Privremeni i … pročitaj više