Uticaj udaljenosti vode na pčelinje društvo po hektaru površine

Voda je veoma važna za pčele i služi im kao univerzalni rastvarač hrane. Kada je u košnici prisutna velika količina larvi potrebna je i velika količina hrane koja može sadržati i do 66% vode. Voda je neophodna za održavanje odgovarajućih mikroklimatskih uslova u košnici, posebno za vrijeme ljeta. Pčele vodu sakupljaju iz najbližeg izvora i onog koji naviknu da posjećuju.

Pčele hlade unutrašnjost košnice stavljajući kap vode na saće i lepezaju krilima izazivajući evaporaciju. Dodatno isparavanje nektara i vode proizvode tako što ih usisavaju i kapljicu ovih tečnosti drže na vrhu jezika. Ukoliko je izvor vode dalje od košnice sa pčelama to se veći broj pčela angažuje u njenom donošenju. U toj situaciji potrebno je angažovati veći broj pčelinjih društava za oprašivanje po hektaru.