Pčelarska radionica kao osnova profesionalnog pčelarenja

U dvorištu dominira pčelarska zgrada veličine 25×10 m (slika 1) u kojoj se obavljaju svi poslovi oko pčelarenja, pripreme i skladištenja opreme i meda. Zgrada je građena od tvrdog materijala i ima centralno grejanje; pčele ne mogu prodirati u nju.

slika 1. Pčelarska zgrada
slika 1. Pčelarska zgrada

Profesionalno pčelarenje ovog nivoa i obima bilo bi nemoguće voditi bez ovakve zgrade koja je, po svojoj ulozi i vrijednosti, sastavni dio pčelinjaka. Sazidana je u tri nivoa.

U nivou terena nalaze se sledeće prostorije (slika 2):

 • Ulazno odjeljenje zgrade (1), površine 6×10 m, služi za prihvatanje mednih paleta donijetih s pčelinjaka na vrcanje. Tu se nalazi viljuškar za unutrašnji transport opreme, nastavaka i sudova s medom. Iz ovog odjeljenja ide se u donji i gornji nivo zgrade.
 • Odjeljenje (2), površine 6×6 m, koristi se za vrcanje meda; u njemu su smještene dvije radijalne centrifuge i električni otklapač za saće.
 • Komora za dekristalizaciju (3), površine 2,8×2,8 m, ima dva nivoa: u gornjem nivou su rezervoari za prijem izvrcanog ili dekristalisanog meda, a u donjem se obavlja gruba dekristalizacija meda.
 • Malo odjeljenje (4), površine 3×3 m, namenjeno je pakovanju meda u komercijalnu ambalažu.
 • Odjeljenje pripreme (5), površine 6×6 m, predviđeno je za izradu satnih osnova, njihovo armiranje i ubacivanje u ramove. Takođe, u njemu se nalazi oprema za izradu pogača: prekrupač i mješalica.
 • Manje odjeljenje (6), površine 3,5×4 m, služi za opremu i aktivnosti oko proizvodnje matičnjaka i matica.
 • Manje odjeljenje (7), površine 6×3 m, služi kao komora za čuvanje i sumporisanje tamnijeg, plodišnog saća.
 • Odjeljenje (8), površine 10×6 m, služi za čuvanje medišnog (bijelog) saća tokom zime.
slika 2. Osnova pčelarske zgrade skica
slika 2. Osnova pčelarske zgrade skica

U donjem nivou nalaze se sledeće prostorije (slika 3):

 • Prostorija (1), površine 6×10 m u kojoj je smješten kazan koji služi za prijem meda prilikom vrcanja ili za finu dekristalizaciju meda; tu je i električna pumpa za med.
 • Prostorija (2), površine 7×5 m u kojoj su kotlarnica, kazani za topljenje saća i dezinfekciju voska, i presa za vosak.
 • Prostorija (3) je ostava za ogrjev.
slika 3. Osnova donjeg nivoa pčelarske zgrade
slika 3. Osnova donjeg nivoa pčelarske zgrade

U gornjem nivou je:

 • Visok tavan, površine 25×10 m koji služi za smještaj i odlaganje razne opreme koje na pčelinjaku uvijek ima (rezervnih ramova, dijelova košnica, oplodnjaka, hranilica i dr.).