Trutovi, kao dio pčelinjeg društva

Od svih članova pčelinje zajednice najmanje simpatija od strane pčelara u dosadašnjem periodu pokazano je prema trutu. Naročito u vrijeme kada se o njegovoj ulozi u pčelinjem društvu nije mnogo znalo, odnosno kada se smatralo daje njegova funkcija svedena samo na oplodnju matice da bi se produžila vrsta. Zbog toga su pčelari vršili ograničavanja broja trutova u košnici.

Uslovi života trutova su prepušteni uticaju sredine, jer on nema žaoke da se brani, nema korpica na nogama za skupljanje polena, nema žlijezda za lučenje voska, niti za lučenje mlječa. Pri tome, njegov jezik je kratak i upotrebljava ga samo za uzimanje hrane od radilica ili iz ćelije saća sa medom. Kad prestane paša pčele ga nagonski istjeruju iz košnica kao suvišnog člana.

U posljednje vrijeme saznanja o ulozi truta u pčelinjem društvu su proširena i izmijenjena, tako što je utvrđeno da trut pored uloge da spari maticu ima i biološku vrijednost u košnici, u vrijeme ljetnjeg perioda, zbog čega se pčelinja društva nagonski staraju da ih proizvedu u što većem broju. Ustvari prisustvo trutova u košnici utiče na rad čitavog pčelinjeg društva održavajući ga u najboljem biološkom ritmu. U proljeće kad normalno društvo dostigne određen stepen razvoja pčelinja društva forsiraju razvoj trutova, hrane ih i njeguju. To je obično period od mjeseca aprila pa sve dok ima dovoljno priliva nektara, odnosno kad društvo počinje naglo da se razvija.

Kako život tako i broj trutova u košnici zavisi od niza okolnosti kao što su: intenzitet i trajnost pčelinje paše, starost matice i količine trutovskih ćelija. Pčelinje društvo u posebnim uslovima izvodi i hrani trutove i van sezone ili zadržava postojeće u toku zime, a to je period kad nije zadovoljno maticom. To se takođe dešava i u slučaju kada se u društvu nalazi neoplođena matica i u bezmatcima. Spolna zrelost trutova nastaje poslije navršenih 10-12 dana života kada vrše i prve izlete iz košnica. Trutovi se okupljaju na pogodnim mjestima i dolijeću iz raznih krajeva i udaljenosti čak i do 10 pa i 15 km u pojedinim slučajevima. Orijentacioni izleti trutova traju vrlo kratko, 6 do 15 minuta, a u vrijeme sparivanja 30 do 60 minuta.