Kako dužina cvjetanja sorte ili vrste utiče na pčelinje društvo?

Dužina cvjetanja vrste ili sorte povezana je sa efikasnošću oprašivanja ali i sa vremenom unošenja pčelinjih društava u zasad. Kod većine biljaka pčele se unose u zasad kada je oko 10 do 20% cvjetova otvoreno. Kod kruške se preporučuje da se pčele unose odloženo dok ne procvjeta 25 do 50% cvjetova.

U slučaju oprašivanja jabuke, lubenice, i dinje, kada je važno oprašivanje primarnog cvijeta koji se prvi otvara i od koga zavisi stvaranje najvećeg ploda, pčele trebaju biti aktivne od samog početka cvjetanja. Jabučaste voćne vrste u prosjeku cvjetaju duže u poređenju sa koštičavim voćnim vrstama. Zato se kod jabučastih voćnih vrsta angažuje manje košnica sa pčelama po jedinici površine u odnosu na koštičave voćne vrste.

Takođe o ovoj temi više možete pročitati ovdje: Kako atraktivnost cvijeta utiče na pčelinje društvo?