Alejev metod odgajivanja matica pčela

Kod Alejevog metoda odabiraju se dva jaka i zdrava društva. Ram sa mladim saćem se dodaje pored rama sa leglom u odabranom pčelinjem društvu koje će dati početni biološki materijal za odgajivanje kćerki matica. Nakon šest dana ram se vadi iz košnice, pčele se pažljivo zbrišu četkom i okvir se odnosi u prostoriju.

U prostoriji temperatura vazduha treba biti oko 25°C, a relativna vlažnost vazduha preko 60%. Ram sa otvorenim leglom koji je oduzet iz košnice postavlja se na radni sto i oštrim nožem (ili skalpelom) odsecaju se trake saća u kojima su larvice (slika 2).

Svaka traka treba da ima po jedan red ćelija sa larvama. Traka se iseca kroz svaki drugi red ćelija i postavi se da leži položeno na stolu. Sa jedne strane se skrate ćelije do polovine (do visine od oko 6 mm). Na tom delu sa plićim ćelijama lako je prići larvama. Drvenim štapićem ili čačkalicom unište se svake dve susedne larve, a treća ostavi netaknuta.

Pripremljena traka se rastopljenim voskom, sa strane gde se nalaze duboke ćelije (normalne veličine), prilepi na donji deo okvira sa mladim saćem sasečenim do oko polovine. Pripremljena traka se može zalepiti rastopljenim voskom i za tri pokretnu letvicu na odgajivačkom ramu.

slika 2. Isecanje traka kod Alejevog metoda proizvodnje matica
slika 2. Isecanje traka kod Alejevog metoda proizvodnje matica

Tako pripremljen ram se prenosi i stavlja u drugo odgajivačko društvo koje će nastaviti njegovanje larvi i matičnjaka. Jedanaestog dana okvir se vadi, pčele se mekanom četkom pažljivo obrišu sa saća i ram odnosi u prostoriju. Matičnjaci se skidaju i po potrebi raspoređuju u nukleuse. Alejevim metodom se može dobiti 50 do 80 matičnjaka.