Dulitlov metod odgajivanja matica pčela

Postoji veći broj metoda koji u osnovi ima presađivanje larvi, ali je najbolji i u najvećoj primeni Dulitlov metod ( “Doolittle system”). Ovaj način odgajivanja deli se na dva podsistema. U sistemu sa korišćenjem „starter“ i “bilder” društva, proces započinje društvo “starter” (otpočinje gajenje presađenih larvica u prvih 24 do 36 sati), a završava društvo odgajivač. Bolja varijanta Dulitlovog metoda, koja će biti izložena, je sistem u kome isto društvo započinje gajenje larvica i proces odgajivanja u njemu traje do faze zrelih matičnjaka.

Dulitlov metod-Doolittle system

Ovaj metod odgajivanja matica zahtijeva određene pripreme koje se sastoje u: odabiru rekordnog društva u kome se nalazi matica majka i iz kog se uzimaju larve za presađivanje, odabiru grupe odgajivačkih društava koja imaju funkciju njegovanja larvica i matičnjaka, formiranju nukleusa u kojima će se izvesti matica i gde će započeti sa polaganjem jaja, pripremi prostora u kome će se vršiti presađivanje, pripremi pribora tj. igala za presađivanje, odgajivačkog rama sa letvicama, izolatora, lampe sa led osvjetljenjem, grejnog tijela i ovlaživača vazduha, kalupa za izradu voštanih čaurica i njihovoj izradi.

Kontrola i priprema odgajivačkih društava

Sa pripremom odgajivačkih društava počinje se oko 30 dana prije početka sezone odgajivanja matica (slika 1). Od raspoloživih društava na pčelinjaku biraju se najbolja društva. Ova društva se njeguju i ako nema prirodne paše trebaju se prihranjivati svako drugo veče sa po 0,5 litara šećernog sirupa. Ova društva imaju ulogu njegovanja presađenih larvica i obezbeđenja uslova za razvoj matice u matičnjaku. Odgajivačka društva, osim jačine i dobrih njegovateljskih karakteristika, moraju imati besprijekorno zdravstveno stanje pčela. Zato se u skladu sa zakonodavstvom najmanje dva puta godišnje (proljeće i jesen) kontroliše njihovo zdravstveno stanje.

slika 1. Odgajivačka društva
slika 1. Odgajivačka društva

Formiranje izolatora

Formiranje izolatora se obavlja tako što se izabere ram sa saćem u kome je već izleženo nekoliko generacija pčela (»rumen poput jabuke«). Treba izbjegavati svijetlo saće, jer ono otežava sam čin presađivanja i vidljivost larvice. Izabrani ram se stavlja u izolator (slika 2), a zatim i matica majka.

slika 2. Ubacivanje odabranog rama i matice u izolator
slika 2. Ubacivanje odabranog rama i matice u izolator

Ova operacija se izvodi u rano prijepodne. Nakon 24 h matica majka se vadi iz izolatora. Ram sa larvicama vadi se iz košnice četvrtog dana popodne računajući da je najbolji prihvat larvi starosti 6 do 12 h. Neophodno je voditi računa kada se matica majka stavlja i oslobađa iz rama izolatora, jer se pri ovim postupcima vrlo lako može povrijediti.