Rastavljanje odgajivačkih društava

Rastavljanje odgajivačkog društva najbolje je uraditi u jutarnjim časovima, na dan presađivanja. Društvo se najprije podijeli na dva dijela i matica koju se prethodno pronađe, ostaje sa otvorenim leglom. U drugom nastavku »bezmatku« vrši se raspored ramova i to: do bočnih strana nastavka stavljaju se ramovi sa medom, jedna satna osnova, zatim ramovi sa polenom, slijede po dva rama sa zatvorenim leglom i u sredini ostaje prostor za prijem odgajivačkog rama.

U »jakoj« paši se umjesto satne osnove može postaviti ram sa izgrađenim saćem za prihvat nektara. Nakon toga se formiran »bezmatak« stavlja na podnjaču, na njega se postavlja pregrada koja potpuno sprječava miješanje pčela sa gornjim nastavkom. Iznad pregrade se dodaje nastavak u kome je matica, pri čemu je leto ovog dijela zaokrenuto za 180° u odnosu na prvobitni položaj (slika 1). Polen i nektar moraju biti dostupni pčelama sve dok traje prihvat i zatvaranje matičnjaka. Ukoliko nema prirodnih uslova moraju se odgajivačka društva vještački prihranjivati, posebno im se dodaje proteinska hrana u vidu polenske pogače.

slika 1. Rastavljanje odgajivačkog društva; a– sa maticom; b – bezmatak
slika 1. Rastavljanje odgajivačkog društva; a– sa maticom; b – bezmatak