Presađivanje larvica i spajanje odgajivačkog društva

Prvo presađivanje se u ekološkim uslovima naše zemlje izvodi obično oko 1. maja. Tada u pčelinjem društvu ima oko 7 do 8 ramova sa leglom. Presađivanje larvica vrši se u voštane matične čaurice koje se prave višestrukim potapanjem kruškovog šablona u rastopljeni djevičanski vosak ili izlivanjem uz pomoć mesinganog kalupa.

Umjesto voštanih čaurica presađivanje se može vršiti i u plastične čaurice koje se nabavljaju na tržištu. Matične voštane čaurice se rastopljenim voskom lijepe za drvene nosače na letvicama odgajivačkog rama (slike 1 i 2). Na jednom odgajivačkom ramu može biti ukupno oko 25 čaurica. Na 2 do 3 h prije presađivanja dodaje se odgajivački ram sa voštanim osnovama matičnjaka na poliranje.

slika 1. Voštane osnove matičnjaka-čaurice
slika 1. Voštane osnove matičnjaka-čaurice
slika 2. Odgajivački ram sa voštanim osnovama matičnjaka
slika 2. Odgajivački ram sa voštanim osnovama matičnjaka

Prostorija u kojoj se izvodi presađivanje mora da bude zagreijana (oko 25°C) i da je relativna vlažnost vazduha iznad 60%. Presađivanje se vrši uobičajeno u poslepodnevnim časovima (slika 3 i 4). Ako je potrebno staviti posudu sa vodom da isparava na grejnom tijelu. U svaku voštanu čauricu stavi se po kap rastvora mliječa i vode, a potom se larvica pažljivo uzima iglom za presađivanje i prenosi u voštane osnove matičnjaka. Nakon presađivanja se odgajivački ramovi sa presađenim larvicama prenose do pčelinjaka gde se dodaju u odgajivačka društva u donji nastavak (slika 5).

slika 3. Presađivanje larvica sa tzv. kineskom iglom od plastike
slika 3. Presađivanje larvica sa tzv. kineskom iglom
slika 4. Radni sto za presađivanje sa led osvetljenjem
slika 4. Radni sto za presađivanje sa led osvetljenjem

Posle 24 časa od presađivanja, gornji nastavak u kome je matica spušta se na prvobitnu poziciju na podnjaču, a na njega se postavlja pregradna daska sa matičnom rešetkom. Na ovu pregradnu dasku sa matičnom rešetkom stavlja se nastavak sa pčelama i odgajivačkim ramom. Mirisi ove dve podjedinice se miješaju kroz matičnu rešetku, ali nema opasnosti da matica prođe u dio sa matičnjacima i poruši ih.

Odgajivačko društvo mora se u nedostatku prirodne hrane prihranjivati polenskom pogačom i tečnom hranom sve do zatvaranja matičnjaka. Sedmog dana od presađivanja vrši se provjera prinudnih matičnjaka i njihovo uklanjanje. Loš prijem larvica ponekad može biti uslovljen greškama u odgajivanju (greškama pri presađivanju, prisustvom oplođene ili neoplođene matice u nastavku gde je presađivano, prisustvo prinudnih matičnjaka).

slika 5. Dodavanje odgajivačkog rama
slika 5. Dodavanje odgajivačkog rama