Stavljanje satnih osnova u košnicu

Pojačano saće Pčelinje saće, bez obzira na to je li izgrađeno na ploči umjetne satne osnove ili su ga pčele svega same izgradile, nije dosta jako da zadovolji privrednog pčelara. Saće se oteže pod težinom meda, osobito za vrućih ljetnih dana, i to najviše 5-6 cm ispod satonoše. Stanice se izobliče i postanu nepogodne za … pročitaj više

Izrada satnih osnova

Za one pčelare koji se ipak odluče da sami za sebe rade satne osnove dat ćemo ovdje kratke upute kako će postupati pa da postignu uspjeh sa što manje truda i lutanja. Izrada na preši Kad naručujemo prešu, moramo naznačiti za kakvu mjeru okvira želimo prešu. Npr. za Langstrothov okvir treba nam preša za saće … pročitaj više

Satne osnove

Postanak satnih osnova Izum satne osnove U prethodnim linkovima objašnjena je osnova pčelinje satine i kako je nastala. Satna osnova se zove zato što je ona središnji i glavni dio pčelinje satine, razdjelna stijena od koje se produljuju desno i lijevo, s jedne i druge strane pčelinje stanice. Sve stanice, zajedno sa satnom osnovom, čine … pročitaj više

Zablude u gradnji košnica

Gotovo svaki pčelar u svojoj pčelarskoj karijeri, od prvih početničkih dana, kad se odlučuje za košnicu kojom će pčelariti, pa kasnije cijelog svog života i rada dolazi u opasnost da zabludi i načini krupne pogreške baš u izboru košnice i u njezinoj gradnji. U nas nema standardizirane industrijske proizvodnje košnica radi raznih razloga koji se … pročitaj više

Konstrukcija košnice od novih materijala

Suvremene košnice s pokretnim saćem uglavnom se izrađuju od drva jer je to najprikladniji i najpraktičniji materijal. Kako u sadašnjem vremenu drvo postaje sve rjeđi i skuplji materijal, pčelari su pokušavali razne druge materijale za izradu košnice. Tako je prilično bila u upotrebi slama i rogoz od kojih su se prešale stijene košnice, stavljale u … pročitaj više

Konstrukcija košnice Alberti Žnideršič AŽ

Postanak košnice Košnicu lisnjaču konstruirao je g. 1873 njemački učitelj Alberti prema tadašnjim težnjama da se košnice usavrše za rad straga i time omogući njihovo postavljanje u čvrsto građene pčelinjake gdje će zajedno s pčelarom pri radu biti zaštićene od svih vremenskih utjecaja. Uspravni okvir dra Gerstunga (25 x 40 cm) on je stavio položeno … pročitaj više

Konstrukcija košnice-pološke

Sastavni dijelovi Košnica pološka sastoji se, pored okvira, od ovih sastavnih dijelova: podnice, tijela košnice, pregradne daske, poklopca, uokvirene mreže i krova. Izrađuje se s okvirima jednakim okvirima nastavljače. Iako su bolje pološke s većim okvirom, radi jednoobraznosti, prihvaćen je okvir DB košnice i za pološku. Pološka se zove zato što je položena, tj. proširuje … pročitaj više

Konstrukcija DB-košnice

Dimenzije nastavka Kao što smo već rekli, DB košnica (Dadant-Blatova košnica) rađena je na isti način kao i LR košnica (Langstrot – Rut košnica). Da se ne bismo ponavljali, iznosit ćemo samo one sastavne dijelove koji se razlikuju od takvih dijelova LR košnice. Ali ćemo najprije prikazati, kao i kod opisa LR košnice, dimenzije nastavka, … pročitaj više

Izmjene na LR-košnici

Razlozi za izmjene Uvođenje LR košnice nailazi na velike teškoće kod selećih pčelara. LR košnica američke izrade, koliko je vrlo praktična dok je na mjestu, toliko je nepraktična kad je treba seliti. Zato su pristalice te košnice pokušavale da je u nekim detaljima izmijene i da je učine pogodnijom za selidbu. Zatim ima nekih detalja … pročitaj više

Upute za izradu LR-košnice

Upute za izradu. Za izradu košnica treba uzeti suho lagano drvo crnogorice: jele, omorike i bora. Od bjelogorice dobro je drvo klena, vrbe, topole i lipe. Treba zaobliti daske bočnice, daske kojima se na čelu vide godovi u blagom luku. Široke daske treba po sredini razrezati i slijepiti jer se inače izbacuju i pucaju. Za … pročitaj više