Sistem organa za disanje

Sistem organa za disanje kod medonosne pčele

Sistem organa za disanje sastoji se iz mreže traheja, vazdušnih kesa i traheola koje su rasprostranjene po čitavom tijelu (slika 1). Traheole su najmanje grane sistema za disanje i one dospijevaju do samih ćelija u tkivu pojedinih organa.

1) Sistem organa za disanje

Na bočnim stranama grudi pčele nalaze se po tri otvora (stigme – žigovi) preko kojih je trahejni sistem u vezi sa spoljašnjom sredinom. Preostalih sedam pari stigmi nalazi se na bočnoj strani trbuha pčele.

Smatra se da pčela udiše na grudnim, a izdiše na trbušnim žigovima. Velika traheja polazi od prvog grudnog otvora (stigme) i prolazi u glavu pčele gde se šire u tri velike vazdušne kese. Od prva tri para grudnih stigmi, traheje formiraju i vazdušne kese snabdijevajući dio grudi vazduhom.

Dvije velike traheje ulaze u abdomen gdje se šire u dvije veoma velike vazdušne kese. Trbušne kese međusobno su povezane poprečnim komisurama. Punjenjem vazdušnih mjehura pčela smanjuje specifičnu težinu i lakše leti, dok ih pri slijetanju prazni i omogućuje lagano slijetanje.