Savremene košnice

Savremene košnice

Savremene košnice nazivaju se košnice sa pokretnim ramom. Savremena košnica treba da omogući:

  1. potpuno normalan biološki proces života i rada pčelinjeg društva u uslovima što približnijim prirodnom;
  2. da potpuno štiti pčelinje društvo od atmosferskih nepogoda i padavina;
  3. podešavanje zapremine prostora prema potrebama pčelinjeg društva;
  4. održavanje stabilne temperature zimi i ljeti u ekstremnim uslovima, pri čemu je njeno kolebanje slično kao u prirodnim staništima, bez naglih promjena;
  5. dobru izolaciju od vlage i sprečavanje prodiranja vlage u unutrašnjost košnice;
  6. pokretljivost svih osnovnih dijelova, jednostavnost i lakoću manipulacije i zaštitu pčelinjeg društva pri tome;
  7. sprečavanje ulaska neprijatelja pčela; odvajanje plodišta i medišta radi preduzimanja različitih tehnoloških postupaka i intervencija, tako da se može raditi samo sa dijelom u kome se interveniše (liječenje, prihrana).

U svijetu su se najbolje pokazala dva tipa košnica za gajenje pčela i to Dadant Blat (DB) i Langstrot Rut (LR) košnica. U Srbiji je najviše zastupljena DB košnica (44,4%) i LR košnica (38,8%), slijedi Alberti Žnideršič (AŽ) sa 7,3% i košnica pološka (3,4%), svi ostali tipovi košnica zastupljeni su sa ukupno 5,8% .