Rasprostranjenost pčele

Rasprostranjenost pčele

Prema rasprostranjenosti roda Apis L. u historijskom vremenu, prije posvemašnjeg rasijavanja pčela u najnovije vrijeme, mogla bi se zemlja podijeliti u tri područja. U prvom području bila je udomaćena i raširena jedna vrsta roda Apis, i to Apis melltfica.

U drugom području bile su udomaćene ostale tri vrste istog roda: Apis indica, Apis dorsata i Apis florea. U trećem području nije bilo uopće roda Apis.

Prvo područje obuhvaća cijelu Evropu, Afriku, Aziju bez južnog i istočnog dijela. Na čitavom tom području udomaćena je pčela medarica, Apis mellifica L. To se područje dijeli na krajeve s različitim
varijetetima.

Drugo područje obuhvaća južnu i istočnu Aziju, tj. obadvije Indije, otočje, Kinu i Japan. Na tom području nalaze se tri vrste roda Apis: Apis indica, Apis dorsata i Apis jlorea sa svojim varijetetima. Apis indica biološki se ne razlikuje gotovo ništa od obične pčele medarice, pa je zato mnogi smatraju samo suvrstom pčele medarice. Za polovinu je manja od evrapske pčele. Raširena je uglavnom na kopnu Indije, a njezini varijeteti nalaze se i dalje po kopnu i otocima.

Apis dorsata, divovska indijska pčela, najveća je pčela (duljina matice 23 mm); raširena je po cijeloj Indiji i otocima, a nema gospodarske vrijednosti. Apis florea, patuljasta pčela, najmanja je pčela, raširena po istim krajevima i na velikom području. Ni ona se, kao ni divovska pčela, ne može držati u košnicama jer gradi gnijezdo (samo jedan sat) vani, na drvetu, pa nije prenošena nikad izvan ovog područja. I u ovo područje došla je pčela medarica; sad je raširena po cijeloj Aziji pa i po Indiji i otocima.

Treće područje obuhvaća čitav američki kontinent i Australiju. Tu nije bilo nijedne vrste roda Apis. Od porodice pčela (Apidae) bila je u Americi rasprostranjena uža porodica bumbari (Bombinae) i posebna porodica pčela bez žalca (Meliponidae). U Australiji nije bilo ni bumbara, a od porodice Meliponidae samo neka vrsta trigona. U to treće područje pčelu medaricu unijeli su iz Evrope evropski doseljenici počevši od 17. stoljeća (1638) pa dalje u osamnaestom i devetnaestom stoljeću.