Primitivne košnice

Primitivne košnice

U našem regionu su do polovine prošlog veka od primitivnih košnica najzastupljenije bile trmke (vrškare), pletare (rojevnjače) i dubine.

Trmke (Vrškare)

Trmke se prave od pruća loze ili pruća leske (Slika 1). Mogu se plesti i od ražane slame. Najčešće imaju oblik zarubljene kupe, zapremine od 10 do 15 l. Spoljašnost trmke oblepljuje se smešom pepela i sveže goveđe balege ili ilovačom. U procesu prezimljavanja na trmku se postavlja kapur ili kaptar. On se može praviti od ter papira ili rogozine i štiti društvo u trmki od niskih temperatura za vreme zime. Pčele u unutrašnjosti trmke izgrađuju saće fiksirajući ga za zidove košnica i razvijaju gnezdo. Zaliha hrane se magacionira u gornji deo trmke (batak). U središnjem delu se razvija leglo i ovaj deo predstavlja plodišni deo. Sa donje strane ostaje veliki otvor koji se naziva »usta«.

1) Nove ispletene trmke

Trmke imaju više nedostataka nego prednosti. Prinos meda je relativno mali. Iznosi 3 do 4 kg muljanog meda (prilikom vađenja ovog meda pčele se guše, ostaju lutke, larve, ima mliječa, propolisa). Kontrola pčelinjih bolesti je otežana, jer je saće fiksirano. Oduzimanje meda obavlja se tek kad se pčele uguše.

Zbog ograničene zapremine pčele su se često rojile i tako su prenosile nagon za prirodnim rojenjem. Poseban metod pčelarenja sa ovom primitivnom košnicom naziva se linenburški metod. Trmka se u vršnom delu saseče (izgleda kao zarubljena kupa), na nju se doda daska sa kružno isečenim otvorom, a preko svega nastavci sa pokretnim saćem. Na taj način pčele med skladište u nastavke sa pokretnim saćem, a u ostatku trmke razvijaju leglo. Kod oduzimanja meda nema uništavanja pčela.

Pletare (Rojevnjače)

Ove primitivne košnice pletu se od slame ili rogoza. Pletare su plitke sa velikim otvorom na dnu (»usta«). Zbog takve konstrukcije pogodne su za hvatanje prirodnih rojeva po čemu su dobile ime rojevnjače.

Dubine

Šuplja stabla naseljena pčelama koje je čovek odsekao i preneo na okućnicu zovu se košnice dubine. Prilikom vađenja meda iz dubine, pčele se ne ubijaju već se dimom oteraju iz medišta i zagrejanim nožem se skida saće sa medom.