Početak legla

Početak legla

Na koncu zime, prosječno u polovini mjeseca veljače, kad su pčele još stisnute u klupku, počinje matica u sredini klupka nositi jaja. Pod povoljnim klimatskim prilikama može početi i ranije. Kad matica počinje nositi jaja, pčele povise temperaturu središnjeg dijela klupka na 35°C.

U početku je broj snesenih jaja malen, te se zaležena površina saća nalazi samo u unutarnjem dijelu klupka, a tek kasnije, kad nastupe topliji dani, raspušta se klupko, a matica nosi sve više jaja.

Pčele radilice koje su dotad mirovale postaju aktivnije. Radilice koje su u zimu ušle u dobi od 6 do 13 dana i kod kojih je ostala razvijena mliječna žlijezda počinju hraniti mlade ličinke. U to vrijeme počinju pčele trošiti pelud, a i veće količine meda.

Stoga je za pravilan razvoj pčelinje zajednice na koncu zime, odnosno na početku proljeća, veoma važno da u košnici ima dovoljnih zaliha peluda i meda. U ranom proljeću stare pčele postepeno ugibaju, a zamjenjuju ih nove. Pčelinja zajednica sve se brže razvija i na koncu proljeća dosegne vrhunac svojeg razvoja.