Osnivanje pčelinjaka

Što treba naučiti prije osnivanja. Kad se početnik odluči na pčelarenje, mora prije svega proučiti teoriju. Mnoge stvari koje ga interesiraju može vidjeti i naučiti u koga naprednog pčelara, a u pčelarskim organizacijama može dobiti informacije o svim pitanjima. Ako se učlani u najbližu pčelarsku organizaciju i pretplati na stručni pčelarski list, na najboljem je putu da uspješno pčelari.

Nikome se ne savjetuje da otpočne pčelarenje s velikim brojem pčelinjih zajednica. Za početak je dovoljno 2-3 komada. Jedino oni koji ima naročitu sklonost i razumijevanje mogu početi i sa 10 komada.

Prije nabave pčelaca ili rojeva važno je znati ne vladaju li možda u dotičnom kraju pčelinje zarazne bolesti. Još uvijek ima nesavjesnih pčelara koji se žele riješiti bolesnih pčela, često uz vrlo nisku cijenu, pa tako neoprezan početnik najlakše strada.

Nabava košnica i rojeva. Nikad nije dobro nakupovati različite košnice s različitim mjerama. Ponekom se može činiti interesantnim da sam iskuša što je bolje, pri čemu zaboravlja da su to drugi prije njega odavno ustanovili. Jedini je izuzetak ako se pčelar odluči držati takve košnice zato da iz njih dobiva prirodne rojeve.

Ako se netko odluči otpočeti pčelarenje prirodnim rojevima, neka to ne bude kasno u sezoni, kad množenje pčela popušta, jer će u tom slučaju imati puno posla i izdataka oko osiguranja potrebne zimske zalihe. Naprotiv, prvi rani prirodni rojevi mogu sami takve zalihe osigurati.

Za nabavu starih pčelaca proljeće je najzgodnije doba u sjevernim krajevima. Ako pčelci na nepokretnom saću u proljeću pokrivaju pet da šest satina, smatraju se srednje jakim. Hrane mora biti bar 3-4 kg, da im potraje do prve obilne paše.

Valja paziti i na to da nije saće previše staro, tj. crno i teško, a pogotovo treba paziti na kvalitetu matice, jer su mlade bolje od starih. U pčelcima izrojenim prošle godine nalaze se mlade matice jer je s rojem izašla stara matica. Mlade se nalaze i u lanjskim drugacima i trećacima.

U pojedinim krajevima cijene su starim pčelinjim zajednicama različite i ravnaju se prema godišnjem doba. Goli rojevi (s grane) obično se prodaju po kilogramu težine. O cijeni se valja prethodno informirati u najbliže pčelarske organizacije.

U proljeću kupljene stare pčelinje zajednice, iz kojih su pčele već izlijetale, treba prenijeti na novo mjesto koje je od starog udaljeno najmanje 3 km, da se stare pčele ne vraćaju na prijašnje mjesto. Na kupljenu pletaru postavi se uveče kakva rijetka ponjava i oko nje zaveže. U kolima se postavi na dosta slame s vrhom dolje i dobro uglavi da se što manje trese u putu. Saće treba da stoji u smjeru osovina.

Još nekoliko savjeta. Nikad nemojte držati pčele u lošim prilikama: na previše zasjenjenim mjestima, na vlažnim terenima, na pljesnivom saću i s oskudnim zalihama hrane.

Prekasnim razrojavanjem mnogi naprave samo štetu, jer rascjepkaju svoje jake pčelinje zajednice za volju većeg broja, naravno slabih, koje na koncu sezone ili na proljeće opet moraju spajati.

Najzad, treba se okaniti česte manipulacije sa pčelama. Ono što se s uspjehom izvede ne treba smatrati nekom novošću. Sve što prosječan pčelar zna odavna je iskušano i objavljeno. Mnoge stvari, naoko praktične i logične, kasnije su odbačene i zaboravljene jer nisu u praksi bile korisne.

Staviše, ima slučajeva da je i naučnim putem dokazano da su neke radnje korisne, pa ipak su u praksi odbačene jer su se pokazale neracionalnim. Na njih se trošilo previše vremena, a njegova cijena nije bila razmjerna s postignutom koristi.