Metode suzbijanja rojenja pčela

Za suzbijanje rojenja primjenjuju se sljedeći metodi: zamjena mjesta pčelinjeih društava, Lahmanov metod sprečavanja rojenja, metod po Taranovu. Svi metodi se zasnivaju na oduzimanju dijela pčela i smanjenju broja jedinki u društvu što treba da dovede do prekida rojnog stanja pčelinjeg društva. Lahmanov i Taranovljev metod se mogu podvesti i pod oblik vještačkog izrojavanja pčela.

Suzbijanje rojenja zamjenom mjesta pčelinjih društava

Metod zamjene mjesta društva koje je ušlo u rojevno stanje sa slabim pčelinjim društvom, po danu kada su pčele aktivne, može spriječiti rojenje. U toku dana doći će do zamjene izletnica jednog i drugog društva što dovodi do smanjenja broja pčela u društvu koje ima namjeru da se roji i povećanja broja pčela u slabom društvu. Ako i posle toga društvo bude u rojevnom stanju postupak se može ponoviti sa drugim slabim pčelinjim društvom.

Lathamov metod suzbijanja rojenja

Za Lathamov metod je karakteristično istresanje pčela iz društva koje se sprema za rojenje. Na odabrano mjesto, ranije se u pčelinjaku pričvrsti lisnata grana da visi okačena o tronožac napravljen od letvi i svojim krajem dodiruje zemlju. Nakon istresanja iz košnice starije pčele će se vraćati u košnicu “starak”, dok će se pčele koje nisu letele uspeti na granu i formirati “grozd” pčela – roj. Kada količina istresenih pčela, uhvaćenih na grani, odgovara jednom roju treba ga zajedno sa granom istresti u novu pripremljenu košnicu na satne osnove. Staro društvo je oslobođeno i trebalo bi da izađe iz rojevnog stanja.

Metod suzbijanja rojenja po Taranovu

Suzbijanje rojenja po Taranovu je slično Lathamovom metodu sa razlikom što se pčele iz društva istresaju ispred košnice na koso postavljenu dasku, a koja je od košnice udaljena oko 10-20 cm. Starije pčele koje su letele odleteće u svoju košnicu, dok se mlade pčele sakupljaju ispod daske formirajući grozd (slika 1). Kad količina pčela odgovara jednom roju treba ga predveče, po istom principu kao i kod Lathamovog metoda, prenijeti u novu košnicu. Na taj način je smanjen broj mladih pčela u rojevnom društvu.

slika 1. Metod suzbijanja rojenja po Taranovu
slika 1. Metod suzbijanja rojenja po Taranovu