Konstrukcija okvira košnice

Važnost okvira.

Okvir je najvažniji sastavni dio košnice jer je okvir učinio pčelinje gnijezdo pokretnim i pristupačnim pčelaru za pregled i manipulacije. Sastoji se od četiri letvice koje su sastavljene pod pravim uglom. Gornja je letvica dulja od ukupne širine okvira i čini na svakoj strani produžetak od 15 mm (uši okvira).

Na tim ušima visi okvir u košnici, oslonjen na prednju i stražnju stijenu u posebno izrađenom poluutoru ili falcu. Okviri i satine u njima razmaknuti su jedan od drugoga, tako da je među satinama slobodan prostor, širok oko 1 cm, što služi pčelama za rad i prolaz.

Unutarnja i vanjska mjera.

Veličina i oblik okvira određuju veličinu i oblik satine u njemu. A visina i širina satine i broj satina u košnici određuju visinu, širinu i duljinu košnice, i u dobroj mjeri i njezin sistem. Zato prije nego prijeđemo na gradnju košnice, moramo biti načisto s dimenzijama i brojem okvira onog sistema za koji smo se odlučili.

U pčelarskim knjigama mjere se veličine okvira na dva načina. Jedni mjere okvir iznutra, a drugi izvana. I jedan i drugi način ima opravdanja. Kad se okvir mjeri iznutra, odmah nam je jasno koliko su satine široke i visake, i odmah tačno znamo koliki je kapacitet okvira u kvadratnim centimetrima ili milimetrima.

A kapacitet jednog okvira pomnožen s brojem okvira u košnici daje nam kapacitet košnice. Ali na taj način ne znamo kolike su unutarnje mjere košnice dok nam nisu poznate debljine letvica od kojih je okvir sastavljen. S druge strane, ako okvir mjerimo izvana i dodamo potreban i dobro poznat razmak za prolaz pčelama, odmah imamo unutarnju mjeru košnice; ako im dodamo debljinu stranica košnice, imamo i vanjske mjere košnice.

Ali ne znamo kolike su dimenzije satina dok ne znamo debljinu letvica i ne odbijemo je od vanjskih dimenzija okvira. Ima, dakle, opravdanja i jedan i drugi način, ali nema opravdanja da je u jednim knjigama jedan način, a u drugima drugi. Pogotovu ako se ne kaže o kojoj je mjeri riječ, vanjskoj ili unutarnjoj.

Da bi se mimoišla spomenuta zbrka, ovdje su date sve mjere: unutarnja visina i širina okvira, što je ujedno mjera satine, zatim debljina svih letvica i potom njihov zbroj, tj. vanjska mjera okvira. I to prema Prijedlogu za standard, za sve tri vrste okvira: Langstroth-Rootov (LR), Dadant-Blattov (DB) i Alberti-Žnideršičev (AŽ).

Visina okvira

U milimetrimaLRDB
debljina satonoše202015
unutarnja visina202270235
debljina donje letvice101010
vanjska visina232300260

Širina okvira

U milimetrimaLRDB
debljina bočne letvice888
unutarnja širina434424394
debljina bočne letvice888
vanjska širina450440410

Visina poluokvira

U milimetrimaLRDB
debljina satonoše2020
unutarnja visina115115
debljina donje letvice1010
vanjska visina145145

Iz gornje se tabele vidi da je visina poluokvira ista i u Langstroth-Rootove košnice i u Dadant-Blattove. Širina poluokvira ista je kao i širina okvira. Dimenzije okvira za pološku nisu dane jer pološka, prema Prijedlogu standarda, ima okvir Dadant-Blattov. Pološka i košnica AŽ nemaju poluokvira.

Poluokvir u DB košnici služi za medište. Poluokvir u LR košnici služi za medište kad se proizvodi med u saću, a može se upotrijebiti i u proizvodnji vrcanog meda. Inače, redovno, za medište služi cijeli okvir. Isto tako košnica AŽ ima isti okvir i u plodištu i u medištu. Pološka nema posebnog medišta, nego se ono nalazi u istoj ravnini s plodištem, s jedne i druge strane plodišta, na jednakim okvirima.

Računanje dimenzija okvira milimetrima posljedica je ropskog imitiranja američkih mjera i tačnog preračunavanja američkih cola na metarski sistem. Bilo bi bolje da su mjere okvira zaokružene.