Konstrukcija košnice-pološke

Sastavni dijelovi

Košnica pološka sastoji se, pored okvira, od ovih sastavnih dijelova: podnice, tijela košnice, pregradne daske, poklopca, uokvirene mreže i krova.

Izrađuje se s okvirima jednakim okvirima nastavljače. Iako su bolje pološke s većim okvirom, radi jednoobraznosti, prihvaćen je okvir DB košnice i za pološku.

Pološka se zove zato što je položena, tj. proširuje se u širinu, a ne u visinu kao nastavljača. Tijelo joj je duguljast sanduk s ograničenim sadržajem. Pogodna je za pregled i rad jer nema nastavaka, a dobra je i za selidbu. Ima zamračenu ventilaciju pa je pčelinja zajednica na putu mirnija.

Budući da se u posljednje vrijeme i na pološku, kad su u njoj dvije zajednice, stavlja nastavak, odnosno polunastavak, to se i na takvoj košnici u tom slučaju stavlja potrebno zbježište kao i na nastavljači.

Presjek pološke zajedno s bočnim stranama-Jevtić

Iako dosadašnja praksa ne preporučuje pološku, nego nastavljaču, mi ćemo pološku ovdje ipak opisati jer je i ona ušla u Prijedlog za ex. jugoslavenski standard i jer, a taj je razlog mnogo jači, još uvijek u nas ima dosta pčelara koji njome pčelare i koji se za nju interesiraju. Opis je dan prema opisu iz Jevtićeve preporuke i prijedloga.

Tijelo košnice sa zbježištem izrađuje se od dvostrukih stijena, unutarnjih i vanjskih. Prve čine unutarnji sanduk, a druge vanjski. Oba su sanduka među sobom čvrsto spojena, tako da izgledaju kao jedan (među njima nema nikakva prostora).

Unutarnji sanduk sastavljen je od dvije duže daske, dugačke 786 mm, široke 325 mm i debele 12 mm, i dvije kraće, bočne, dugačke 470 mm, široke 325 mm i debele 12 mm. Budući da obično nema tako širokih dasaka (325 mm), to se moraju po dvije daske sastaviti, najbolje na utor i pero i slijepiti. A može se (ako je dobro ljepilo) i samo slijepiti.

Pološka u paralelnom presjeku s letom

Duže daske imaju gore iznutra poluutor 17 mm dubok i 7,5 mm širok. Na prednjoj stijeni s donje strane izrezana su na razmaku od 50 mm od vanjskih rubova sanduka 2 otvora za leto dugačka 230 mm i visoka 15 mm.

Vanjski sanduk također je sastavljen od dvije duže daske, 826 mm dugačke, 425 mm široke i 20 mm debele, i dvije kraće, bočne, dugačke 520 mm, široke 425 mm i debele 20 mm. I duže i kraće daske imaju gore iznutra poluutor 15 x 6 mm za uokvirenu žičnu mrežu. Na prednjoj stijeni s donje strane, na razmaku od 60 mm od vanjskih rubova sanduka, izrezana su 2 otvora za leto 250 mm dugačka i 15 mm visoka.

Daske vanjskog sanduka spajaju se pod pravim kutom na zupce, a daske unutarnjeg sanduka na isti način ili neki jednostavniji. Kad su sanduci gotovi, za donji dio vanjskog sanduka pribije se podnica koja se obično izrađuje od većeg broja dasaka, spojenih pomoću uzajamnog poluutora 16 x 10 mm. Tada se u vanjski sanduk stavi unutarnji i dobro učvrsti vijcima.

Tako se dobije sanduk koji ima poluutor za stavljanje okvira, paklopca koji leži na gornjim rubovima unutarnjeg sanduka i uokvirene žične mreže, a i otvore za dva leta u koje se može staviti po jedan zatvarač, dugačak 250 mm, širok 20 mm i visok 15 mm, s izrezom na široj strani od 50 x 6 mm. Pomoću ovih zatvarača mogu se suziti leta i sasvim zatvoriti.

Zbog toga što su otvori za leta na unutarnjem sanduku uži za 20 mm, zatvarači ne mogu da se uguraju u košnicu, već samo uđu u vanjsku stijenu. Za svako leto treba poletaljka dugačka 250 mm, široka 80 mm i debela 25 mm. Da bi voda lakše otjecala, gornji dio poletaljke postepeno je stanjen na polovinu.

Košnica ima 20 okvira DB i pregradnu dasku. O izradi okvira i pregradne daske već smo govorili. U pološci je uobičajeno da se razmaci ne stavljaju u okvire, već se pričvršćuju na poluutor na kojem leže Okviri. Takvi isti razmaci pričvršćuju se onda preko letvice koja ide sredinom podnice po duljini. Ali je bolje da i pološka ima Hoffmanove okvire kao i nastavljača, pa onda drugih razmaka ne treba.

Poklopac pokriva okvire unutar sanduka, a leži na gornjim rubovima unutarnjeg sanduka i sastoji se od 10 daščica dugačkih 480 mm, širokih 78,6 mm i debelih 15 mm. Daščice ne moraju biti jednako široke, ali sve zajedno moraju imati širinu od 786 mm da bi mogle potpuno pokrivati šupljinu košnice.

Uokvirena žična mreža sastoji se od okvira dugačkog 798 mm i širokog 540 mm. Letvice okvira široke su 50 mm i debele (to je visina okvira) 15 mm. Okvir ima poprečno pojačanje na sredini, letvicu dugačku 540 mm, širaku 50 mm i debelu (visoku) 15 mm. Žična mreža dugačka je 710 mm i široka 406 mm.

Krov se sastoji od četvrtastog okvira, dugačkog 900 mm i širokog 600 mm. Stranice krova (oboda) široke su 80 mm i debele 20 mm. Krovna daska dugačka je 900 mm i široka 600 mm. Daske su debele 20 mm. Krov je pokriven pocinčanim limom dugačkim 930 mm i širokim 630 mm. Tako se na sve četiri strane previne rub od 15 mm i pribije na stranice okvira. Na unutarnjoj strani krova, u uglovima i na sredini duljih stranica za krov i stranice krova učvršćeni su prilošci (komadići daske) koji prilegnu na stijene košnice odozgo i sa strane, ostavljajući sa sviju strana, između stijena košnice i krova i mreže i krova iznutra, slobodan prostor od 20 mm.

Krov se može pričvrstiti na košnicu pomoću spojnica, pa se košnica zatvara i otvara kao sanduk.

Košnica pološka je jednostavnija. Iako je košnica pološka već sama po sebi jednostavna, možda ipak neće biti na odmet i ovdje skrenuti pažnju pčelaru koji gradi pološke da ih izrađuje što jednostavnije. Pološke se obično grade od dvostrukih stijena, pa košnice tako, kud su već ionako prostrane, ispadnu preglomazne i preteške.

Možda bi se mogla ipak pokušati neka izrada od jednostavne daske kao i za nastavljače. Ali ako se već izrađuju od dvostrukih stijena, neka pčelar ne dođe u napast da košnicu, već tako dobro izoliranu, izrađuje još »bolje«, stavljajući između stijena neki materijal za izolaciju. Nema ništa gore od toga. Košnica postaje još glomaznija i teža, a ona dodatna izolacija između stijena s vremenom uvuče u sebe vlagu od koje košnica brzo propadne.

Pološka i inače nije dugotrajna košnica radi toga što ima pribijeno dno, a iskustvom je utvrđeno da u košnici koje stoje vani, izvrgnute atmosferskim nepogodama, najprije propadne podnica. Zato je i ta činjenica jedan argument više da se podnica radi posebno. U pološke je podnica pribijena za ostali dio košnica, pa ona uvlači vlagu od podnice i trune.

Dakle, ako se već radi pološka, i od dvostrukih stijena, onda bez ikakve druge izolacije. Košnicu treba dobro obojiti, a pod dobro natopiti karbolineumom izvana i iznutra.

U prilogu ispod za košnicu pološku , kao što smo za nastavljače,dostavljamo tabelu dimenzija sastavnih dijelova pološke da bi bila pri ruci pčelarima prilikom gradnje takve košnice.

Naziv dijelaNaziv detaljakom.DuljinaširinaDebljina
Podnicapod182652032 (25)
zatvarači leta22502015
poletaljke22508032 (25)
Tijelo košnicevanjske stijene282642520
vanjske stijene252042520
unutarnje stijene278632512
unutarnje stijene247032512
Poklopacdaščica148078,615
daščice27985015
Okvir s mrežomdaščice okvira35405015
mreža1710406
stranice29008020
stranice26008020
daščice (krov)106009020
prilošci (pakni)20403020 i 15
pocinčani lim19266200,3 (0,5)
Pregradna daskagornja letvica14702015
daščica143229015
bočne letvice22902015