Konstrukcija DB-košnice

Dimenzije nastavka

Kao što smo već rekli, DB košnica (Dadant-Blatova košnica) rađena je na isti način kao i LR košnica (Langstrot – Rut košnica). Da se ne bismo ponavljali, iznosit ćemo samo one sastavne dijelove koji se razlikuju od takvih dijelova LR košnice. Ali ćemo najprije prikazati, kao i kod opisa LR košnice, dimenzije nastavka, najvažnijeg sastavnog dijela košnice nastavljače, a na kraju ćemo prikazati dimenzije svih sastavnih dijelova.

Dimenzije nastavka DB košnice u mm

Visinamm
Prolaz za pčele iznad satonoša i ispod poklopca7
Vanjska visina okvira300
Razmak ispod okvira do donjeg ruba nastavka3
Visina nastavka310
Širinamm
12 okvira po 36 mm432
Prostor za dvije pregradne daske24
Unutarnja širina456
Lijeva i desna stranica nastavka po32
Vanjska širina520
Duljinamm
Vanjska širina okvira440
Dva prolaza za pčele (između okvira i pred. i zadnje stranice) po 8 mm16
Unutarnja duljina456
Prednja i stražnja stranica po 32 mm64
Vanjska duljina520

Širina i duljina polunastavka jednaka je širini i duljini nastavka, a visina je ova: prolaz za pčele između satonoše i poklapca 7 mm + vanjska visina poluokvira 145 mm + razmak ispod poluokvira do donjeg ruba polunastavka 3 mm = 155 mm.

Sastavni dijelovi DB košnice

DB košnica ima ove sastavne dijelove: podnicu s poletaljkom i regulatorom ili zatvaračem leta, plodište ili tijelo košnice, medište – polunastavak, zbježište za pčele s poklopcem i uokvirenom žičnom mrežom i krov košnice.

Podnica. Konstrukcija je američka kao i u LR košnice. Razlikuje se po tome što ima pokretnu poletaljku koja se može skinuti za vrijeme selidbe i preko zime. Na podnici sprijeda imaju dvije rupe a na poletaljci dva čepa. Poletaljka se učvršćuje tako da joj se čepovi utaknu u rupe na podnici.

Tijelo ili plodište i polumedište (nastavak i polunastavak)

Ne razlikuju se od američkih. Svaka košnica ima u plodištu 12 okvira i dvije pregradne daske. Polunastavci imaju po 12 poluokvira. Pomoću pregradnih dasaka plodište se sužuje i proširuje prema potrebi. Pregradnja daska sastoji se od daščice dugačke 432 mm i široke 290 mm. Bolje ju je izraditi od lesonita i pojačati uzdužnim i poprečnim letvicama s jedne strane, da se lesonit ne iskrivi.

Zbježište

Zbježište je nešto novo i za DB košnicu. Uveo ga je poznati pčelar i pčelarski pisac Tihomir R. Jevtić. On ga naziva zbjeg (zbeg), ali je možda bolji naziv zbježište.

Zbježište je sastavni dio košnice koji služi za ventilaciju, za sklanjanje pčela sa saća za vrijeme selidbe, za prihranjivanje i za utopljavanje košnice.

Zbježište se sastoji od četiri stranice 520 mm x 120 mm x 20 mm koje su spojene kao i u polunastavaka. U gornjem dijelu ima iznutra poluutore široke 6 mm i visoke 15 mm. U njih se stavlja okvir sa žičanom mrežom. Okvir se sastoji od 4 daščice 485 x 50 x 15 mm i žične mreže 405 x 405 mm. Služi za ventilaciju pčelinjeg gnijezda kad se izvadi (potpuno ili djelomično) poklopac.

Lijevo presjek nastavljače DB paralelno s letom, desno presjek nastavljače DB paralelno s bočnim stranama Jevtić

Zbježište je s donje strane izvana opšiveno sa četiri letvice koje obuhvaćaju ispod sebe plodište ili polumedište košnice. Zbježište je stalan sastavni dio košnice koji je uvijek na košnici.

Zbježištu pripada poklopac (unutarnji pokrivač) pčelinjeg gnijezda koji se sastoji od šest nesastavljenih daščica, veličine 480 x 80 x 15 mm. Daščice se naslanjaju na slobodan dio stijene polunastavka, odnosno plodišta koji nastaje od razlike u debljini stijena (32 – 20 = 12). Daščice (poklopac) ostavljaju slobodan prijelaz od 7 mm iznad gnijezda.

Krov

Krov je jednostavan, američke izrade. Radi uređaja za selidbu (zbježište) krov ima iznutra u uglovima za krovnu dasku i stranice krova učvršćene priloške (»pakne«, komadiće daske) koji prilegnu na stijene zbježišta odozgo i sa strana, ostavljajući slobodan prostor sa sviju strana: između stranica krova i zbježišta i između mreže i krova, po 20 mm.

Zatim u nastavku prikazujemo i tabelu dimenzija svih sastavnih dijelova DB košnice. Pomoću ovog opisa, priložene tabele i crteža bit će vjerojatno moguće shvatiti konstrukciju DB košnice.

Dimenzije satavnih dijelova DB-košnice u mm (po Jevtiću)

Naziv dijelaNaziv detaljakom.DuljinaširinaDebljina
Podnicapod147645632
gredice25207232
gornja letvica14563220
donja letvica14563220
zatvarač leta14562020
poletaljka15208028
Plodištestijene (stranice)452031032
Medištastijene852015532
Zbježištestijene452012020
vanjske letvice45805020
Poklopacdaščice64808015
Okvir s mrežomdaščice okvira44855015
mreža1405405
Krovstranice46008020
krov (daščice)76008520
prilošci (pakni)16403020
pocinčani lim16206200,5
Pregradna daskadaščice243229015
bočne letvice42902015
gornje letvice24702015

I DB košnica jednostavnije. Konstrukcija DB košnice i njezine dimenzije predstavili smo tačno prema Jevtiću (Zivot i gajenje pčela, iz 1961). Dadant- blatt košnica u širokoj je primjeni u SR Srbiji i nekim njoj susjednim republikama (Bosna i Hercegovina i Makedonija).

Ona je prilagođena za selidbu i na veće udaljenosti. Ali, kao što smo i za modificiranu Langstroth-Root košnicu rekli da su opisana konstrukcija i dane mjere prilagođene za selidbu i na veće udaljenosti, ali da se košnica može izrađivati i jednostavnije, to sad kažemo i za košnicu DB.

To pogotovu vrijedi u današnjim prilikama kad se sve više napušta spora selidba željeznicom i seli kamionima. Selidba kamionom završi se obično za jednu noć (predaleke selidbe se ne isplate), pa zato možda i nisu potrebna specijalna a skupa osiguranja i ventilacija u podu, zamračena ventilacija, zbježište itd.

Mjesto zbježišta, koje poskupljuje košnicu, a ne služi još nekoj važnijoj svrsi, bilo bi bolje obično polumedište s praznim saćem koje se može dobro iskoristiti na obilnijoj paši za veći prinos, a i za vrijeme selidbe posluži za povećanje prostora pčelama.

Nadalje smatramo da je poklopac (unutarnji pokrivač) bolje i praktičnije izraditi u jednom komadu (kao za LR košnicu) nego ga imati od nekoliko daščica.

Žična mreža za selidbu može biti jednostavno uokvirena kao i poklopac ili Hanemanova rešetka, a onda i krov dobiva normalne dimenzije jer služi samo pokrivanju košnice na mjestu, a za vrijeme selidbe može se, zajedno s poklopcem, posebno voziti.

Nadalje smatramo da su stijene košnice predebele (32 mm). Ne samo da tako košnica, bez prave potrebe, postaje preteška, nego je u sadašnjoj oskudici dobre daske teško doći do potrebnog materijala.