Zablude u gradnji košnica

Gotovo svaki pčelar u svojoj pčelarskoj karijeri, od prvih početničkih dana, kad se odlučuje za košnicu kojom će pčelariti, pa kasnije cijelog svog života i rada dolazi u opasnost da zabludi i načini krupne pogreške baš u izboru košnice i u njezinoj gradnji.

U nas nema standardizirane industrijske proizvodnje košnica radi raznih razloga koji se mogu svesti na zajednički nazivnik: naša opća nerazvijenost. Pčelari su prisiljeni da sami grade košnice, nedovoljno upućeni, neuki ili jednostrano informirani.

Pored toga, u gotovo svakom pčelaru drijema negdje u njegovoj dubini izumitelj i novator koji prije ili kasnije dobije želju da stvori svoju košnicu, bolju od ijedne koja postoji. A ako već to ne, onda da onu koju ima »popravi« i »dotjera« prema svom nalaženju i ukusu.

Sve su to zamke koje čekaju svakog pčelara i u koje se ulovi gotovo svaki. Malo koji iskoristi do kraja iskustvo generacija pčelara, pčelarskih pisaca i konstruktora, i ne otkriva ono što je već davno otkriveno ili se ne oduševljava onim što je već davno zabačeno kao nepraktično. Zato će biti dobro ovdje iznijeti bar neke zablude u koje možete upasti i zamke koje vas čekaju.

Izaberite samo oprobani i rašireni sistem košnice. Mi odlučno preporučujemo Langstroh-Rootov. Ne gradite košnice s pribijenom podnicom. Ne gradite košnice od debelih dasaka jer će biti preteške. Bolje su jednostavnije košnice od tanjih dasaka, pa ih za zimu nečim zaštitite.

Ne gradite košnice od dvostrukih stijena, a još manje da između dasaka stavljate neku izolaciju. Ne gradite košnice od tvrdog drva nego samo od mekanog, lakog drveta. Okvire gradite samo od lipovine ili od nekog crnogoričnog drva.

Nemojte lakoumno, svako malo, mijenjati sistem košnice. Ne donosite na laku ruku neke izmjene dok ih niste dovoljno iskušali u praksi. Ne zagrijavajte se lako za svaku novotariju dok nije dobro isprobana. Ako tako budete radili, nećete se nikad razočarati, a nakon mnogo godina teškog rada i dragocjenog iskustva možda će i vama uspjeti da dodate zrnce svoje novotarije koja će koristiti ne samo vama nego i cijelom pčelarstvu.