Matična mliječ

Matična mliječ Matična mliječ je sekret subfaringealnih žlijezda mladih pčela radilica, starosti između 6. i 12. dana, koji služi za ishranu matičnih larvi tokom cijelog perioda razvoja kao i larvi radilica i trutova u prva tri dana života. Matična mliječ je gusta tekućina bijele do blijedožute boje karakterističnog mirisa, kiselog i pomalo oporog ukusa, djelimično topiva u vodi. Sama … pročitaj više