Stanice

Stanice

Stanica je osnovna jedinica građe višestaničnih organizama. Vjerovatno ste je više puta i sami vidjeli kada ste, na primjer jeli narandžu. To su ona sitna vlakna, koja se pokažu kada se prelomi kriška narandže. Kada se oštete stjenke stanice, iscurit će sok.

Naučnici smatraju da su stanice najmanje jedinice svih živih bića. Svi živi organizmi građeni su od jedne ili više stanica. One su samostalne jedinice jer se u njima obavljaju sve ćivotne funkcije. Svaka biljna ili životinjska stanica živi posve samostalno, ali istovremeno sudjeluje u životu jedinke koju izgrađuje.

Biljne i životinjske stanice imaju staničnu stijenku, protoplazmu (pihtijasta bezbojna masa) i jedan dio protoplazme koji se zove jedro (zrnastoga izgleda). Protoplazma je živa tvar.

Protoplazma je najsloženija hemijska tvar, jer se u njoj obavljaju svi procesi neophodni za život. Ona prerađuje hranjive tvari i kisik, pretvara unesenu hranu u živu tvar, izbacuje tvari koje je iskoristila, obnavlja svoje istrošene dijelove i, nakraju, sama stvara nove stanice.

Dabi živjela, stanica mora dobivati hranu i kisik, a dabi mogla obavljati svoje funkcije, mora dobivati energiju. Kod razvijenih životinja postoji krvotok, kojim se svaka stanica tijela opskrbljuje hranjivim tvarima. Kruženjem krv donosi hranu i kisik do stanica, a odnosi otpadne tvari.

Postoji otprilike 210 različitih tipova stanica u ljudskom tijelu. Ljudske se stanice sastoje od više manjih organela, kao što su jezgra, endoplazmatski retikulum, golgijevo tijelo, lizozomi i mitohondriji.