Plijesno oboljenje pčelinjeg legla-Kamenito leglo

Kamenito leglo

Kamenito leglo rijetka je bolest pčelinje zajednice, a uzrokuju je više vrsta plijesni roda Aspergillus. Napada leglo i odrasle pčele. Neke od ovih plijesni uzrokuju upalne promjene (naročito dišnog sustava) u ljudi i životinja (perad, ptice). Stoga valja biti na oprezu kad se radi s bolesnom zajednicom. Dabro je zaštititi nos i usta vlažnim povezom.

Ličinke i pčele obole ako uzimaju hranu u kojoj ima spora plijesni. Spore se mogu unijeti u košnicu peludom. Bolest može izbiti nenadano na zdravim pčelinjacima jer se plijesan nalazila već otprije u košnici. Vlaga u košnici pogoduje razmnažanju plijesni.

Bolest se javlja većinom na nepoklopljenom leglu. Kad ličinka ugine, omlohavi i poprima žućkastobijelu boju. Kasnije se osuši, narovaši i stvrdne. Niti plijesni probijaju se kroz kožu ličinke i obaviju čitavo tijelo. Uginula ličinka u početku je bijele boje, a kad se na njenoj površini stvaraju plodišta plijesni, dobiva žutozelenu boju, koja kasnije može prijeći u smeđu, pa i u smeđecrnu.

Bolesne su pčele slabe i nemirne, napuštaju košnicu i vani brzo uginu. Uginulim pčelama otvrdnu zadak i prsa. Plijesan najbolje raste u crijevu i u mišićju, a može prorasti i na površini tijela. Mišićje poprima prljavobijelu boju.

Ugibaju li ličinke i pčele u velikom broju, probitačno je zajednicu ugušiti sumporom, a pčele i saće iz plodišta spaliti. Preostalo saće valja pretopiti, a košnicu raskužiti plamenom benzinske svjetiljke. Lako bolesne a jake zajednice mogu same ozdraviti. Košnica neka bude suha.