Pčelinje leglo

Pčelinje leglo

Razvoj u jajetu. Kad matica snese jaje, ono stoji gotovo okomito na dnu stanice. Drugog dana jaje stoji nešto koso, a trećeg dana polegne na dno stanice. Jaje ima oblik duguljastog, malo zavijenog valjka kome je gornji i donji rub malo zaobljen.

Gornji dio jajeta neznatno je deblji od donjeg, i na njegovu se kraju nalazi otvor koji služi za ulazak muške spolne stanice. Boja jajeta prozirno je bijela. Jaje je dugačko 1,3 do 1,5 mm, a široko oko 1/3 mm, pa se može vidjeti i prostim okom.

Na pogodnoj temperaturi od 34 do 35°C, koju pčele stalno podržavaju u gnijezdu, počinje razvoj u jajetu, i to bez obzira na to je li oplođeno ili nije. Zametna stanica leži u gornjem širem dijelu jajeta, a sav ostali dio ispunjen je žumanjkom. Diobom zametne stanice stvaraju se nove stanice, a iz njih tri zametna lista iz kojih se razvijaju pojedini organi.

Ove promjene koje se zbivaju u jajetu mogu se izvana primijetiti već iza dva dana. Cijela unutrašnjost jajeta nešto se skratila, tako da na oba kraja nastaje prazan prostor. Kroz vanjsku kožicu mogu se pod povećalom jasno vidjeti glava i segmenti nastalog embrija. Potpuni razvoj embrija u jajetu traje malo duže od tri dana. Tad se opna jajeta raspusti i iz njega izađe ličinka.

Kad je temperatura niža od 34 do 35°C, razvoj embrija u jajetu se usporava ili se prekida. Što je jaje starije, to na nj štetnije djeluje pad temperature. Događa se, iako rijetko, da embrio u jajetu ugine.
Jedan je od nzroka toj pojavi sušenje opne jajeta koju ličinka ne može probiti. Opna se osuši kad je radilice ne vlaže u dovoljnoj mjeri mliječi (mali broj radilica). Uzrok za ugibanje embrija u jajetu može biti i nasljedne naravi.

Dalji razvoj legla. U daljem razvoju imamo tri stadija: savijenu ličinku, ispruženu ličinku (nimfu) i kukuljicu. Taj razvoj traje u tri člana pčelinje zajednice različito dugo. Ovdje prikazujemo prosječne vremenske razmake (u danima) toga razvoja koji mogu prema prilikama nešto i varirati:

tok razvoja leglamaticaradilicatrut
jaje333
savijena ličinka5 – 66 – 77 – 9
ispružena ličinka22 – 34 – 6
kukuljica6910 – 14
ukupno16 – 172125 – 32