Medonosno bilje-pretvaranje nektara u med

Pretvaranje nektara u med

Kad pčele unesu nektar u košnicu, odlažu ga u saće. Na jakoj paši u žurbi sabiračice odlažu nektar gdje stignu, a mlade ga pčele prerađuju i prenose u više dijelove košnice. Pčele mogu na jakoj paši u 3 – 4 dana ne samo zatrpati sav prazan prostor u košnici nego blokirati maticu i leglo nektarom.

Kad je paša kratka, prerada nektara u med ide brže, pa pčele naprave prostor matici za leglo. Na duljoj paši pčele će u tijesnim košnicama oskudijevati
u prostoru. Još u ljetu pčele sakupljenom nektaru dodaju ferment invertazu, kojeg utjecajem dolazi do pretvaranja običnog šećera (saharoze) u grožđani (glukozu) i voćni šećer (fruktozu).

Nektar odložen u saću voden je pa može da curi ako saće nagnemo. Vodu iz nektara pčele uklanjaju tako da lepezanjem krila naprave ventilaciju u košnici i njom istjeruju vlagu napolje. Prerađivanje nektara u med traje 4 – 5 dana. Potpuno zreo med pčele poklope.

Med prve klase smije imati najviše do 20% vode. Nadalje, u medu ima 70 – 74% grožđanog i voćnog šećera, dok ostatak sadrže dekstrini, bjelančevine, mineralne tvari, organske kiseline, boje i zrnca peluda. Cvjetni med smije sadržati do 5%, a med od medljike do 10% saharoze.

Grožđani šećer u medu se brzo kristalizira, dok se voćni šećer, kad je sam, gotovo ne kristalizira. O omjeru jednog ili drugog šećera zavisi za koje će se vrijeme koji med kristalizirati. Tako med od vrbe, repice, voćaka, suncokreta i nekih drugih biljki ima više grožđanog nego voćnog šećera, pa se kristalizira odmah iza vrcanja,

Takav med je dobar za hranu leglu, ali ne odgovara za ziraovanje pčela. Naprotiv, med od bagrema sadrži više voćnog šećera nego druge vrste meda, zato se u tekućem stanju drži gotovo gođinu dana. Od voćnog šećera dolazi prozirnost i bistrina meda.

Pčele mogu proizvesti med samo od nektara ili medljike. Ako pčele hranimo šećernom otopinom, one će s njom postupati kao i s nektarom, uklanjat će vodu, obični šećer će pretvarati u invertirani, ali samo do stanovite granice.

Izvjestan dio običnog šećera ostat će neinvertiran, što se analizom može otkriti. Osim toga, takvu »medu« nedostaju minerali, biljne kiseline, eterična ulja i peludna zrnca svojstvena cvjetnom medu.

Invertni šećer u medu prelazi direktno u krv. Zbog toga, a i zbog drugih vrijednih sastojina, med za ljude predstavlja dragocjenu hranu i lijek.