Matica trutovnjača

Matica trutovnjača

Poznato je da zdrava osjemenjena matica nosi dvije vrste jaja: oplođena, iz kojih se razvijaju ženski članovi, i neoplođena, iz kojih se razvijaju muški članovi. Može se dogoditi da matica nosi samo neoplođena jaja koja polaže i u radiličke stanice.

To se događa ako je mlada matica ostala neosjemenjena ili ako je staroj matici ponestalo muških spolnih stanica u sjemenskoj kesici, bilo da ih je već sve potrošila, bilo da su uginule. Ako se takvoj pčelinjoj zajednici ne zamijeni matica, ona mora propasti.

Tiha izmjena matice. Kada matica ostari i prestane nositi jaja, i kad nenadano ugine, pćelinja zajednica obično sama uzgoji novu maticu. Zajednica brzo osjeti da neraa matice. Matica na površini svoga tijela izlučuje hormon, tzv. matičnu supstancu, fcoju radilice raznose i koja sprečava gradnju matičnjaka.

Kad matica nestane, pčele pregrađuju u matičnjake nekoliko stanica u kojima se nalaze radilička jaja ili mlade ličinke, koje dalje hrane samo mliječi. Ti se matičnjaci nalaze porazmješteni na samoj plohi saća. Prva izležena matica preuzme funkciju u košnici, a ostale pčele ubiju.

Bezmatičnost i lažne matice. U nekim slučajevima, kad nestane stara matica, pčele ne uspiju uzgojiti novu. Razlozi za to nisu uvijek poznati. Tada pčele postaju nemirne, ulaze i izlaze iz košnice kao da nešto traže, a čuje se i njihovo pojačano zujanje.

U početku bezmatičnosti može se pčelinjoj zajednici dodati nova mlada i osjemenjena matica ili saće s mladim radiličkim ličinkama, od kojih će pčele uzgojiti novu maticu. No potonji pokušaj ne uspije uvijek. Ostane li pčelinja zajednica dulje vremena bez matice, pojavljuju se lažne matice. To su mlade radilice kojima počinju bujati jajnici.

Naime, u pčelinjoj zajednici u kojoj dulje nema matice nestaje i mladih ličinki, pa mlade radilice ostaju bez posla. Zbog suviška energije pocinju u njima bujati jajnici, pa one i snesu mali broj jaja. Ta jaja nose bez određenog reda, katkad i po više njih u jednu stanicu, a polažu ih i na njene postrane stijene. Ta su jaja neoplođena, i iz tog legla, koje narod zove »rđav crv« razvijaju se samo trutovi (narod ih zove »divlja pčela«). Takva zajednica mora propasti.