Konstrukcija LR-košnice

Unutarnje i vanjske dimenzije. I košnica LR i košnica DB američke su košnice, rađene gotovo na isti način, samo s drugim dimenzijama. Ipak se ne opisuju ovdje zajedno kao okviri, nego odvojeno, zato da bi pčelari lakše slijedili izlaganja i bolje se snalazili u mjerama.

Prije nego što se prijeđe na opisivanje pojedinih dijelova košnice, donijet ćemo, kao što smo i kod okvira, dimenzije košnice, i to i unutarnje i vanjske.

Visinamm
Prolaz za pčele iznad satonoša i ispod poklopca7
Vanjska visina okvira232
Razmak ispod okvira do donje ruba nastavka3
Visina nastavka242
Širinamm
10 okvira po 36 mm360
Prostor za pregradnu dasku12
Unutarnja širina372
Lijeva i desna stranica nastavka po 20 mm40
Vanjska širina412
Duljinamm
Vanjska širina okvira450
2 prolaza za pčele između okvira i pred. i straž. stranice po 7 mm14
Unutarnja duljina464
Prednja i stražnja stranica po 20 mm40
Vanjska duljia504

Širina i duljina polunastavka jednaka je širini i duljini nastavka, a visina je ova: prolaz za pčele između satonoše i poklopca 7 mm + vanjska visina poluokvira 145 mm + razmak ispod poluokvira do donjeg ruba polunastavka 3 mm = 155 mm svega.

Sastavni dijelovi LR košnice. Košnica LR ima ove sastavne dijelove: podnicu s regulatorom leta, nastavak (plodište i medište), polunastavak, poklopac, krov košnice.

Prije nego što prijeđemo na opisivanje pojedinih dijelova LR košnice, potrebno je napomenuti da ćemo je opisati kako se obično izrađuje. Ali, budući da se ne slažemo sa svim detaljima konstrukcije kako su uobičajeni, to ćemo zatim iznijeti svoje prijedloge za izmjenu nekih detalja i svoje prijedloge obrazložiti.

Podnica

Sastoji se od dvije gredice ili letve koje su dugačke 557 mm, široke 50 mm i debele 20 mm. Na širini duž cijele gredice izrađen je utor (nut) širok 20 mm a dubok 6 mm. Utor nije na sredini širine gredice, nego je od jednog ruba udaljen 20 mm a od drugog, suprotnog, 10 mm.

Gredice, ležeći sječimice, obuhvaćaju, jedna s jedne strane a druga s druge, pod koji je od dasaka spojenih na utor i pero (nut i feder). Duljina je poda također 557 mm, širina 384 mm i debljina 20 mm. Gredicama je razmak od utora do gornjeg ruba, ili bolje rečeno od poda do nastavka, 20 mm, a onaj od 10 mm je dolje, ispod poda.

Da bi se opis bolje shvatio, treba pogledati crtež. Budući da je vanjska dužina košnice 504 mm, a duljina gredica i poda 557 mm, to je ostatak od 53 mm širina poletaljke, male verande s koje pčele uzlijeću kad odlaze iz košnice i slijeću pri povratku.

Podnica LR košnice; gore presjek preko širine, u sredini presjek preko duljine, dolje podnica s letvicom za reguliranje leta ispod nje

Kad smo izradili prema gornjim mjerama dvije gredice s utorom okrenutim unutra i sam pod isto tako, nabijemo gredice na pod koji uđe u izrađeni utor lijeve i desne gredice i pribijemo čavlima. Širina tako izrađene podnice jednaka je vanjskoj širini nastavka (412 mm).

Kad se na tako izrađenu podnicu postavi nastavak, on tačno sjeda na gredice, ali je ispod nastavka sa zadnje i prednje strane ostala šupljina. Zadnja se šupljina zatvori letvicom koja je dugačka koliko je unutarnja širina nastavka, 372 mm, široka koliko je debela daska nastavka, 20 mm, i visoka koliko je visoka šupljina, 20 mm. Druga letvica, koja je isto toliko dugačka i široka, a debela 10 mm, pribije se također straga, ali s donje strane poda, da izravna donji stražnji rub podnice s donjim rubom lijeve i desne gredice.

Ostaje još šupljina ispod prednje stranice nastavka. Ona je također visoka 20 mm a duga kolika je unutarnja širina nastavka. Preko ljeta cijela šupljina služi za leto, a u drugim dijelovima godine regulira se zatvaračem koji je dugačak 372 mm, širok 20 mm i debeo 20 mm. On mora zatvoriti cijelu prednju šupljinu i ući tačno pod prednju stranicu nastavka. Na zatvaraču su urezana dva leta: jedno ljetno, 200 mm x 10 mm i jedno zimsko, 50 mm x 10 mm. Leta su smještena tako da se preokretanjem letvice mogu naizmjenično mijenjati.

Nastavak (za plodište i medište)

I za plodište i za medište služi nastavak potpuno istih dimenzija. Zato ćemo ga zvati samo nastavak. Sastoji se od četiri stranice od dasaka. Lijeva i desna stranica su dulje, a prednja i stražnja kraće. Visina im je ista. Spajaju se u uglovima na zupce i zato je duljina prednje i stražnje stranice ujedno vanjska širina nastavka, 412 mm, a duljina lijeve i desne stranice vanjska duljina nastavka, 504 mm. Stranice su široke 242 mm, što je visina nastavka, i debele 20 mm.

Stranice se sastavljaju na zupce, i to ravne ili kose, otvorene. Sastav na zupce izrađuje se tako da prednja i stražnja stranica imaju 6 zubaca i 5 ureza, a desna i lijeva stranica imaju 5 zubaca i 6 ureza. Svaki zubac širok je 22 mm, a isto tako i svaki urez. Šest zubaca + pet ureza po 22 mm iznosi tačno 242 mm, što je širina stranice ili visina nastavka. Isto tako i 5 zubaca + 6 ureza.

Konstrukcija nastavka LR košnice; gore lijevo prednja i zadnja stranica s presjekom sa strane, desno lijeva i desna stranica s presjekom sa strane; dolje sastav stranica za zupce; sasvim lijevo (dolje) detalj s poluutorom i limenim nosačem za okvire

Prednja i stražnja stranica imaju gore iznutra po cijeloj duljini poluutor (falc) 11 mm širok i 22 mm visok. U taj poluutor dolaze nosači okvira ili »uši« satonoša na kojima vise okviri. Ali uši se ne naslanjaju neposredno na drvo, nego na limene nosače koji su izrađeni od pocinčanog lima.

To su limene trake dugačke koliko je unutarnja širina nastavka, 372 mm, a široke oko 30 mm. Trake se previju tako da se jednim krajem, širokim 10 mm naslone i pribiju na poluutor, drugi kraj, gornji dio, dvostruko previjen, služi za naslon satonoša, a donji, jednostavan, pribije se za stranicu.

Radi gore opisanog poluutora prednja i stražnja stranica imaju gornji zubac i na jednoj i na drugoj strani za polovinu tanji, pa zato na lijevoj i desnoj stranici, i na jednom i na drugom kraju, gornji urez treba da bude za toliko plići, da ne bi nastale na nastavku rupe.

Već smo rekli u tabeli Dimenzije nastavka u mm da nastavak ima 10 okvira, ali je unutarnja širina nastavka ne 360 mm (10 x 36 mm), nego je nastavak iznutra širok 372 mm. Prostor od 12 mm ostavljen je radi pregradne daske kojom se plodište proširuje i suzuje, prema potrebi.

Polunastavci imaju sve mjere iste osim visine, tj. širine stranica. Visina polunastavaka, pa prema tome i širina stranica, iznosi 155 mm. To je na prednjoj i stražnjoj stranici 4 zupca i 3 ureza = 7 x 22 mm = 154 mm. Lijeva i desna stranica imaju 3 zupca i 4 ureza jednake širine.

Poklopac

Sastoji se od 4 letvice i daske. Dvije letvice, lijeva i desna, dugačke su 504 mm (vanjska duljina nastavka), a druge dvije, prednja i zadnja, dugačke su 412 mm {vanjska širina nastavka). Sve četiri letvice široke su 27 mm i debele 18 mm.

Svaka letvica ima po cijeloj duljini s donje unutarnje strane poluutor širok 12 mm i dubok 7 mm. U taj poluutor dolazi daska, dugaoka 474 mm, široka 382 mm i debela 7 mm. Sve četiri letvice srezane su na kraju u zupce (cink), kako se vidi na crtežu, i kad se sastave, čine okvir u koji upada daska kao slika u ramu.

Poklopac LR košnice, američka izrada; gore presjek po širini, ispod njega presjek po duljini, dolje sam poklopac

Za bolje razumijevanje dimenzija evo još jednom mjere. Duljina košnice: od širine prednje i stražnje letvice odbije se širina poluutora (27 – 12 = 15), dakle, prednja letvica 15 mm + duljina daske 474 mm stražnja letvica 15 mm = 504 mm, što je vanjska duljina nastavka. Isto tako od širine lijeve i desne letvice odbije se širina poluutora (27 – 12 = 15), dakle lijeva letvica 15 mm + širina daske 382 mm + desna letvica 15 mm = 412 mm, što je vanjska širina nastavka.

Na sredini poklopca nalazi se otvor od 94 x 30 mm za bježalicu i ventilaciju. Otvor je postavljen duž poklopca, kako su obično postavljene i daščice od kojih je sastavljen poklopac, tako da otvor teče duž žice (godova) drva, a ne poprijeko.

Krov LR košnice

Sastoji se od dvije dulje stranice: dugačke 557 mm, široke 65 mm i debele 20 mm, i dvije kraće: dugačke 460 mm, široke 65 mm i debele 20 mm. Te četiri stranice čine obod krova koji obuhvati košnicu (nastavak) kad se pokrije krovom. Sastavljene su u uglovima na zupce i čine krov dugačak izvana 557 mm i širok 460 mm.

Ako se od toga odbiju debljine stranica (krova), onda je krov iznutra dugačak 517 mm i širok 420 mm. Kako je nastavak dugačak 504 mm i širok 412 mm, ostaje slobodnog prostora između krova i nastavka sprijeda i straga po 6,5 mm (517 – 504) i slijeva i zdesna po 4 mm (420 – 412).

Krov LR košnice, američka izrada; gore presjek po širini, ispod presjek po duljini, dolje sam krov s djelimično uklonjenim limom da se idi drvo

Prednja i stražnja stranica krova (oboda) ima gore iznutra poluutor širok 10 mm i dubok 20 mm u koji se postavlja daska krova. Daska je dugačka 537 mm, široka 420 mm i debela 20 mm i s takvom duljinom i širinom upada tačno u okvir (obod) stranica krova (duljina 10 + 537 + 10 = 557 mm; širina: 20 + 420 + 20 = 460 mm). Cijeli krov presvučen je pocinčanim limom koji je svuda uokolo širi za 20 mm, pa je prema tome dugačak 600 mm i širok 500 mm; debljina je 0,6 mm.