Bolesti pčela

Bolesti pčela

Bolesti pčela u mnogo čemu se razlikuju od bolesti ljudi i domaćih životinja. To je prvenstveno iz razloga što pčele žive u biološki veoma složenoj zajednici.

Pčela kao jedinka ne može živjeti sama, već  je za njen opstanak neophodan kompletan sastav (jedna matica, nekoliko desetina hiljada radilica i nekoliko stotina trutova).

Samo potpuno zdrava pčelinja zajednica može odgovarati zahtevima modernog intenzivnog selećeg pčelarstva. Upravo savremeni način pčelarenja pogoduje širenju bolesti pčelinjeg legla jer pčelar manipulišući ramovima sa saćem prenosi uzročnike bolesti iz jedne košnice u drugu. Zato je neophodno da svi pčelari imaju potrebno znanje o osnovnoj biologiji pčela i osnovnim bolestima pčela.

Postoji veliki broj parazita, bakterija, gljivica i virusa, koji napadaju pčelinje zajednice svuda u svijetu. Ove bolesti medonosnih pčela (Apis mellifera L.) nanose svake godine velike gubitke pčelarstvu. Usljed njih količina proizvedenog meda i drugih pčelinjih proizvoda se smanjuje, ali isto tako dolazi do slabijeg oprašivanja biljaka jer su pčele glavni prenosioci polena i šteta se samo još više povećava.

Da bi se pčelarima olakšalo da sačuvaju zdravlje svojih pčelinjih društava i povećavaju prinos meda, polena, mliječa i propolisa, kao jedino rješenje se nameće redovna zdravstvena kontrola pčelinjaka, poštovanje zakonske regulative i striktna primjena svih apitehničkih mjera.

Praćenje i otkrivanje bolesti pčela

Poznavanje osnovnih simptoma bolesti koje ugrožavaju pčelarstvo omogućava pčelaru da u što ranijoj fazi uoči bolest i preduzme mjere sanacije. Razlikujemo bolesti pčela i bolesti pčelinjeg legla.

Bolesti pčelinjeg legla je prilično lako otkriti, vještiji pčelar prilikom pregleda će ralativno brzo uočiti nepravilnosti u leglu. Uginjavanjem legla smanjuje se prinova mladih pčela gde zajednica postepeno i brojčano slabi. Kod nekih bolesti (krečno leglo) odrasle pčele preko ljeta izbacuju uginule larve. Da bi lakše savladali bolesti pčelinjeg legla nije odviše poznavati osnovne biološke zakonitosti u pčelinjoj zajednici.