Sistem organa za disanje

Sistem organa za disanje kod medonosne pčele Sistem organa za disanje sastoji se iz mreže traheja, vazdušnih kesa i traheola koje su rasprostranjene po čitavom tijelu (slika 1). Traheole su najmanje grane sistema za disanje i one dospijevaju do samih ćelija u tkivu pojedinih organa. Na bočnim stranama grudi pčele nalaze se po tri otvora (stigme – … pročitaj više